Bæredygtighed og socialt ansvar

Sustainability and annual report 2022

Bæredygtig udvikling for samfund, virksomheder og befolkning

I GlobalConnect er vi stolte af at bidrage til en bæredygtig udvikling for det danske samfund, for virksomheder og for befolkningen. Det gør vi først og fremmest gennem vores landsdækkende fibernetværk og gennem vores A+ energicertificerede, topsikrede datacentre. Vi er også optaget af at udvikle og levere løsninger som gør, at samfundet fungerer bedre, at virksomhederne er konkurrencedygtige og at den offentlige sektor lykkes med sine vigtige digitaliseringsprojekter.

Customer Carbon Calculator

For at hjælpe med at øge bevidstheden om CO2-forbruget i industrien og for at støtte vores kunder på deres bæredygtighedsrejse, har vi i GlobalConnect igangsat projektet Product Carbon Performance.

Projektet, der stadig er i sin helt tidlige fase, fungerer i øjeblikket som et værktøj til at hjælpe med at klarlægge kundernes CO2-aftryk baseret på de produkter og tjenester, hver enkelt kunde køber fra GlobalConnect.

Ambitionen er at give hele forsyningskæden adgang til værdifulde data for at kunne træffe velinformerede beslutninger – ved at indregne aktivitetsbaserede data om emissioner fra alle produkters levetid, netværksinfrastruktur og datacentre.

Hvorfor?
I teleindustrien har der længe være meget lav bevidsthed omkring, hvor meget CO2, tekniske enheder forbruger. Kortlivede routere, CPE-enheder (customer-premises equipment), smides ofte ud, når softwaren bliver forældet eller ved kontraktudløb med en leverandør.

Tekniske enheders levetid er måske ikke uendelig, men der er meget at vinde ved at beholde enhederne så længe som muligt og forstå deres CO2-aftryk i processen.

Customer Carbon Calculator

Transparens undervejs i processen

“Ved at bruge Carbon-beregneren kan kunderne slå deres CO2-aftryk op og få en forståelse af deres udledning. Vi ønsker at hjælpe med at øge bevidstheden ved at fortælle vores kunder, hvordan deres CO2-udledninger ser ud, baseret på data. Det langsigtede formål er at hjælpe dem med at tage smartere bæredygtige beslutninger, forlænge produkters levetid, og reduktion af CO2-emissioner. Vi håber desuden, at kunderne kan inddrage oplysningerne fra vores beregninger i deres egen rapportering”, siger Gudrun Fjola Gudmundsdottir, Sustainability Advisor.

Beregneren er resultatet af den første fase af projektet, og dens beregninger repræsenterer i øjeblikket kundernes indlejrede kulstof fra de CPE’er, kunderne har installeret hos sig, og energiforbruget af CPEerne.
Den hjælper også med at forklare, hvilke data der er inkluderet, kritiske antagelser og hvad resultaterne betyder.

“Transparens og data er vigtigt for GlobalConnect. Vi arbejder ikke kun på at blive en mere bæredygtig virksomhed, men også på at gøre vores kunder og partnere i stand til at kende deres egen værdikæde bedre og støtte dem i at træffe de mest bæredygtige beslutninger. Dette projekt er et godt eksempel på de mange initiativer, vi har i gang på tværs af vores forretning”, siger Sofia Lisa Dinesen, Senior Vice President Sustainability.

Transparens undervejs i processen

En verden afhængig af digitale forbindelser

Vores verden er afhængig af digitale forbindelser. Stabile, digitale forbindelser muliggør bedre samarbejde på tværs af lande, mere fleksibilitet i arbejdslivet, mulighed for mere spredt bosættelse, reduceret udelukkelse – for bare at nævne nogle af dem. At digitale løsninger også reducerer behovet for at rejse og således direkte bidrager til lavere CO2-udslip, er noget vi har set særligt i 2020.

Covid-19-pandemien har ændret vores digitale brugsmønster og mange fik pludselig behov for øget kapacitet på hjemmekontor og i hjemmeskole. Det har været vigtig for os at levere på disse behov, og vi har i denne tid virkelig set værdien af, at vi har et robust og sikkert net i hele Danmark. Hver dag, hele døgnet, overvåger og drifter vi vores landsdækkende net, som også strækker sig til Helsinki i øst, Berlin i syd og Amsterdam i vest.

En verden afhængig af digitale forbindelser

En bæredygtig arbejdsplads

Hos GlobalConnect er bæredygtighed og CSR i høj grad med til at definere måden, vi driver og udvikler vores virksomhed på. Diversitet og ligestilling er prioriteret hos os. Vi skal være en god arbejdsplads, og vi måler jævnligt både trivsel og udvikling hos alle ansatte.

Vi arbejder hele tiden på at finde mere miljøvenlige metoder til at drive vores kontorer, datacentre, netværk og andre dele laf virksomheden.

Vores danske afdelinger er samlet i det højt certificerede og klimavenlige byggeri CPH Highline på Havneholmen i København.

En bæredygtig arbejdsplads

Medlem af FN’s Global Compact initiativ

Vi er en del af United Nations’ Global Compact program, hvor vi forpligter os til 10 principper fra FN, der bl.a. vedrører socialt ansvar, korruption og klima.

“Engagementet i Global Compact initiativet er et vigtigt skridt i GlobalConnects bæredygtighedsrejse, hvor vi arbejder aktivt på at imødekomme kundernes behov og samtidig leve op til høje, internationale standarder,” forklarer Eric Elzvik, ESG Champion hos GlobalConnect.

Medlem af FN's Global Compact initiativ

Læs ‘Annual & Sustainability report 2021’

GlobalConnect har fortsat momentum i udrulningen af fiber til privatmarkedet og har samtidig oplevet en stigende interesse for connectivity-løsninger fra virksomheder og offentlige institutioner i 2021. GlobalConnect Group havde i 2021 en samlet omsætning på EUR 609 millioner, hvilket svarer til en organisk vækst på 2,5% sammenlignet med året før. Størstedelen af de EUR 479 millioner, som koncernen investerede i 2021, har bidraget til ekspansion af den digitale infrastruktur, netværk til både hjem og virksomheder, såvel som udvidet backbone rækkevidde og kapacitet.

Download

Arkiv: CSR-rapport 2020

I februar 2020 fusionerede GlobalConnect og IP-only, og i september blev vi for alvor et samlet selskab, da GlobalConnect blev navnet på hele vores virksomhed i erhvervsmarkedet. Vores CSR-rapport for 2020 er den første, hvor vi rapporterer på fælles mål og tiltag for den samlede koncern. Det betyder, at vi nu arbejder målrettet for at have en endnu stærkere og koordineret strategi for CSR i hele koncernen.

Download