GlobalConnect privatlivspolitik for forretningsforbindelser

1. Oversigt

Når vi modtager personoplysninger om dig er det vores mål, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde.

Denne Privatlivspolitik indeholder oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og er rettet imod vores kunder, leverandører, samarbejdspartnere mv. Den gælder for behandling af personoplysninger om personer, der fungerer som kontaktpersoner eller deltager i at aftage eller levere tjenester til GlobalConnect på vegne af en virksomhed (f.eks. eksisterende eller potentielle kunder og leverandører samt øvrige forretningspartnere).

Hvis du angiver en anden person som kontaktperson for din virksomhed skal du gøre personen bekendt med denne Privatlivspolitik.
Vi har foruden denne Privatlivspolitik også privatlivspolitikker vedrørende jobsøgning og vedrørende anvendelse af cookies på vores hjemmeside.

2. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

GlobalConnect A/S
Havneholmen 6
2450 København SV
CVR: 26759722
Telefon: 7730 3000
E-mail: info@globalconnect.dk

3. Beskrivelse af behandlingen af personoplysninger

Hos GlobalConnect indsamler, registrerer og bruger vi kun personoplysninger, som er nødvendige i forhold til vores forretningsmæssige samarbejde mellem din virksomhed, dig og GlobalConnect.
I dette afsnit har vi i skematisk form beskrevet hvordan vi behandler dine personoplysninger.

4. Modtagere af dine personoplysninger

GlobalConnect sælger aldrig dine personoplysninger til tredjepart. GlobalConnect kan efter omstændighederne dele dine personoplysninger med:

 • IT-leverandører, f.eks. en underleverandør af IT driftsservices. En sådan leverandør, kaldet en databehandler, udfører behandlingsopgaver på vegne af en dataansvarlig (GlobalConnect) og er kontraktligt underlagt en række specifikke krav om kontrol og sikkerhed omkring behandling af persondata
 • Øvrige underleverandører og samarbejdspartnere, f.eks. en entreprenør, som skal installere en fiberforbindelse hos dig/din arbejdsgiver og derfor har behov for at kontakte dig eller vores samarbejdspartner på parkeringsområdet
 • Offentlige myndigheder
 • Andre selskaber i samme koncern som GlobalConnect

5. Overførsel til tredjelande

Som udgangspunkt overfører GlobalConnect ikke persondata til lande udenfor EU/EØS. I undtagelsestilfælde vil overførsel ske på følgende grundlag:

 • Landet hvortil persondata overføres er af EU-Kommissionen vurderet til at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger (såkaldt sikkert tredjeland).
 • Hvis landet ikke af EU-Kommissionen er vurderet til at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, vil GlobalConnect sikre fornødne garantier i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande ved brug af EU-Kommissionens standardkontrakt og, om nødvendigt, ved brug af supplerende foranstaltninger. Du kan få en kopi af denne kontrakt ved at kontakte os på info@globalconnect.dk.

6. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også i visse situationer ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed (i Danmark: Datatilsynet).

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os – se afsnit 7 nedenfor. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de specifikke omstændigheder i forbindelse med behandlingen af persondata.
Har du anmodet om at modtage informationer fra GlobalConnect, såsom nyhedsbreve, og ønsker du ikke længere at modtage disse, kan du til en hver tid afmelde dig i den e-mail, som du modtager, eller ved at ringe til os.

7. Kontakt til GlobalConnect vedrørende behandling af personoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte GlobalConnect vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at skrive til info@globalconnect.dk, eller at ringe på telefon +45 7730 3000.
Hvis du er utilfreds med vores svar eller behandling, kan du klage til den lokale databeskyttelsestilsynsmyndighed, der i Danmark er Datatilsynet, og som kan kontaktes på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 3319 3200. Du kan også læse mere om dine klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

8. Ændring af politikken

Denne ”Privatlivspolitik – Forretningsforbindelser” erstatter tidligere versioner af samme politik. Der vil med tiden være behov for løbende at foretage ændringer, hvilket vi forbeholder os ret til. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på www.globalconnect.dk eller på e-mail.

”Privatlivspolitik – Forretningsforbindelser” er senest opdateret den 9. september 2021.