Privatlivspolitik for whistleblowerordning

Gå til indberetning >

Oversigt over privatlivspolitik i GlobalConnect Group:

Privatlivspolitik for GlobalConnect A/S

Privatlivspolitik for GlobalConnect Invest DK A/S

 


 

Privatlivspolitik for Whistleblowerordning i GlobalConnect A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan GlobalConnect A/S (“GlobalConnect”, “vi” eller ”os”) behandler personoplysninger i forbindelse med indberetninger til GlobalConnects whistleblowerordning.

Nedenfor beskrives nærmere hvilken behandling af personoplysninger, der finder sted, og hvilke rettigheder du har, hvis der rapporteres om dig via whistleblowerordningen, samt dine rettigheder, hvis du benytter whistleblowerordningen til at foretage en indberetning om en anden person.

Der henvises i øvrigt til GlobalConnects whistleblowerpolitik, hvor du kan læse, hvem der kan foretage indberetninger, og hvem der kan indberettes om.

Denne politik vedrører kun håndtering og undersøgelse af indberetninger under whistleblowerordningen. Politikken skal derfor – i forhold til ansatte – ses i sammenhæng med GlobalConnects øvrige relevante politikker og procedurer.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

GlobalConnect A/S

CVR.nr.: 26759722

Havneholmen 6, st.

2450 København SV

E-mail: info@globalconnect.dk

 

2. Beskrivelse af behandlingen

 

2.1 Lovpligtig whistleblowerordning efter whistleblowerloven

Det følgende beskriver, hvordan GlobalConnect behandler oplysninger om den person, der indberettes om (“den berørte person”), samt den person, der foretager indberetningen (“Whistlebloweren”) i forbindelse med indberetninger til GlobalConnects whistleblowerordning oprettet i henhold til whistleblowerloven.

 

 

3. Orientering til den anmeldte og berigtigelse

Hvis der bliver indrapporteret om dig via whistleblowerordningen, vil du blive underrettet hurtigst muligt efter at en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante beviser er sikret, og du vil i den forbindelse få information om:

Identiteten på den/de personer, som er ansvarlige for undersøgelsen af anmeldelsen
En beskrivelse af anmeldelsens indhold

Som anført nedenfor i afsnittet om dine generelle rettigheder, har du ret til at få indsigt i anmeldelsen, der er indgivet om dig. Der kan dog i medfør af whistleblowerlovens regler være begrænsninger i din ret til indsigt.

Du har også ret til at anmode om at få berigtiget information i anmeldelsen, som du mener er urigtig, vildledende eller ufuldstændig. Hvis din anmodning om berigtigelse ikke kan imødekommes, vil oplysningerne blive suppleret med dine bemærkninger.

4. Konsekvenser ved behandlingen

Indberetning til og undersøgelse af indberetninger til whistleblowerordningen kan have betydelige konsekvenser for den indberettede, idet indberetninger vedrører overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af lovgivningen, således som ordningen i øvrigt er afgrænset i de særskilte retningslinjer for ordningen.

Tilsvarende kan indberetning til whistleblowerordningen have betydelige konsekvenser for den person, der har foretaget indberetningen, hvis der er tale om en bevidst falsk indberetning. Sådanne tilfælde kan bl.a. få strafferetlige konsekvenser.

5. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Dine personoplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

6. Dine generelle rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger:

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning) (se ovenfor under behandlingsgrundlag), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få slettet oplysninger om dig i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte GlobalConnects HR afdeling.

7. IT-politik

For ansatte hos GlobalConnect henvises i øvrigt til GlobalConnects personalehåndbog/IT-politik, som indeholder information om GlobalConnects IT og e-mailpolitik.

8. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, er du velkommen til at tage kontakt til GlobalConnects HR afdeling, Internal Audit eller Legal & Regulatory.

Sidst opdateret: 16. december 2021


Privatlivspolitik for Whistleblowerordning i GlobalConnect Invest DK A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan GlobalConnect Invest DK A/S (“GlobalConnect Invest”, “vi” eller ”os”) behandler personoplysninger i forbindelse med indberetninger til GlobalConnect Invests whistleblowerordning.

Nedenfor beskrives nærmere hvilken behandling af personoplysninger, der finder sted, og hvilke rettigheder du har, hvis der rapporteres om dig via whistleblowerordningen, samt dine rettigheder, hvis du benytter whistleblowerordningen til at foretage en indberetning om en anden person.

Der henvises i øvrigt til GlobalConnect Invests whistleblowerpolitik, hvor du kan læse, hvem der kan foretage indberetninger, og hvem der kan indberettes om.

Denne politik vedrører kun håndtering og undersøgelse af indberetninger under whistleblowerordningen. Politikken skal derfor – i forhold til ansatte – ses i sammenhæng med GlobalConnect Invests øvrige relevante politikker og procedurer.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

GlobalConnect Invest DK A/S

CVR.nr.: 38374893

c/o GlobalConnect A/S

Havneholmen 6, st.

2450 København SV

E-mail: info@globalconnect.dk

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Frivillig whistleblowerordning

Det følgende beskriver, hvordan GlobalConnect Invest behandler oplysninger om den person, der indberettes om (“den berørte person”), samt den person, der foretager indberetningen (“Whistlebloweren”) i forbindelse med indberetninger til GlobalConnect Invests frivillige whistleblowerordning.

 

 

3. Orientering til den anmeldte og berigtigelse

Hvis der bliver indrapporteret om dig via whistleblowerordningen, vil du blive underrettet hurtigst muligt efter at en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante beviser er sikret, og du vil i den forbindelse få information om:

Identiteten på den/de personer, som er ansvarlige for undersøgelsen af anmeldelsen
En beskrivelse af anmeldelsens indhold

Som anført nedenfor i afsnittet om dine generelle rettigheder, har du ret til at få indsigt i anmeldelsen, der er indgivet om dig.

Du har også ret til at anmode om at få berigtiget information i anmeldelsen, som du mener er urigtig, vildledende eller ufuldstændig. Hvis din anmodning om berigtigelse ikke kan imødekommes, vil oplysningerne blive suppleret med dine bemærkninger.

4. Konsekvenser ved behandlingen

Indberetning til og undersøgelse af indberetninger til whistleblowerordningen kan have betydelige konsekvenser for den indberettede, idet indberetninger vedrører overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af lovgivningen, således som ordningen i øvrigt er afgrænset i de særskilte retningslinjer for ordningen.

Tilsvarende kan indberetning til whistleblowerordningen have betydelige konsekvenser for den person, der har foretaget indberetningen, hvis der er tale om en bevidst falsk indberetning. Sådanne tilfælde kan bl.a. få strafferetlige konsekvenser.

5. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Dine personoplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

6. Dine generelle rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger:

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning) (se ovenfor under behandlingsgrundlag), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få slettet oplysninger om dig i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte GlobalConnect’s HR afdeling.

7. IT-politik

For ansatte hos GlobalConnect Invest henvises i øvrigt til GlobalConnect Invests personalehåndbog/IT-politik, som indeholder information om GlobalConnect Invests IT og e-mailpolitik.

8. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, er du velkommen til at tage kontakt til GlobalConnects HR afdeling, Internal Audit eller Legal & Regulatory.

Sidst opdateret: 16. december 2021