– Netværket til fremtidens arbejdsplads er her allerede

Læsetid: 15 minutter.

Coronakrisen har sat skub i digitaliseringen hos de fleste danske virksomheder, og det stiller nye krav til arbejdspladsens it-setup. Ny undersøgelse viser, at danske it-chefer føler sig klar til ændringerne – men få kender fremtidens netværksteknologi, som ellers er et oplagt fundament for den nye måde at arbejde på.

 

Er it-infrastrukturen egnet til, at medarbejderne i stigende grad og mere permanent kan arbejde, uanset hvor i verden de er, og dele data uden problemer? Det spørgsmål stiller it-chefer i danske virksomheder sig selv i disse måneder. Eller det bør de i hvert fald. Corona-pandemien har speedet den i forvejen hastige digitale udvikling yderligere op med de muligheder og udfordringer, der ligger i det.

I GlobalConnect har vi selv stukket en finger i jorden ved at bede analyseinstituttet Voxmeter spørge 250 danske CEOs og 250 CIOs om deres syn på fremtiden. 83 procent af de adspurgte it-chefer mener, at it-infrastrukturen i deres virksomhed i meget høj eller høj grad er klar til at håndtere mere hjemmearbejde. Men mange af dem har også siden den historiske nedlukning af Danmark oplevet ustabile forbindelser, at it-systemer er blevet langsommere, mangel på kapacitet, nedbrud og udfordringer på it-sikkerheden.

Det er grundlæggende positivt, sådan som de danske virksomheder har formået at holde sig kørende på trods af den bratte nedlukning i marts. Selvfølgelig har der været smågrus i maskineriet, som der naturligvis er i en så tilspidset situation, men omstændighederne taget i betragtning har itinfrastrukturen i Danmark stået distancen i forhold til for eksempel digitale møder, der pludselig fik deres gennembrud.

 

Netværket til fremtidens arbejdsplads er her allerede

 

Nu er situationen trods alt mere stabil, men ikke den samme som før corona. Både fordi smittetallenes udvikling fortsat dikterer vores ageren, og kommer til at gøre det et godt stykke tid endnu, og fordi det seneste halve år har lært os så meget om at arbejde fleksibelt – corona eller ej.

Hvis den nye måde at arbejde på skal fremtidssikres – som både arbejdstagere og arbejdsgivere ser klare fordele ved – skal virksomhedernes it-setup kunne bære det, og her er særligt netværksforbindelsen central. Flertallet af de adspurgte danske CEOs i undersøgelsen (64 procent) er enige om, at en stabil netværksforbindelse er afgørende for, at hjemmearbejde skal fungere, og for virksomheder med mere end 100 medarbejdere er tallet hele 84 procent.

Den virkelighed skal danske CIOs nu finde deres fodfæste i. Og det er i høj grad deres betroede opgave, at de digitale kvantespring, vi sammen har taget det seneste halve år, ikke bliver sat over styr men udnyttet bedst muligt, mens momentum er der.

 

Infrastrukturen skal fremtidssikres

Vores rundspørge viser, at næsten halvdelen af de adspurgte CIOs (46 procent) har planer om at skifte eller opgradere dele af deres it-infrastruktur inden for de næste to år, mens næsten hver tiende forventer at skifte eller opgradere hele virksomhedens itinfrastruktur. For virksomheder med 50-99 ansatte er tallet oppe på 15 procent.

Ligeledes har tæt på halvdelen (47,6 procent) planer om at flytte en større del af data i skyen i løbet af de kommende to år. Det skyldes primært et ønske om større fleksibilitet, efterfulgt af højere sikkerhed og lavere omkostninger. Man skal selvfølgelig aldrig opgradere for opgraderingens skyld, og hver organisation har sine egne kendetegn.

Men set i lyset af, hvordan coronapandemien har accelereret den digitale rejse og øget trusselsniveauet for hackerangreb, er de fleste danske virksomheder nødt  til at genoverveje den grundlæggende it-infrastruktur for at fremtidssikre forretningen. For mig er det derfor positivt at se, at mange it-chefer har netop de overvejelser.

Men det skal gøres rigtigt. Øget brug af cloud-løsninger kræver et meget velfungerende netværks-setup, hvis sikkerhedsniveauet skal opretholdes, samtidig med at medarbejdere og kunder har en god brugeroplevelse.

 

Netværket til fremtidens arbejdsplads er her allerede

 

Intelligent styring af netværket.

Mange virksomheders netværksløsning har i dag en såkaldt WAN-struktur, hvor al trafik routes til en central firewall og herfra videre ud på internettet. Det skaber til tider unødvendige forsinkelser på netværket.

Den næste generation inden for WAN-løsninger hedder SD-WAN og er et mere intelligent setup, der blandt andet er optimeret til netop it-chefernes planer om øget brug af cloudbaserede services, og det er også mere sikkert og mere fleksibelt. Hvis du ikke er helt med på termen SD-WAN (Software Defined Wide Area Network), er du ikke alene.

I hvert fald udtrykker tre ud af fire af de adspurgte CIO’s i Voxmeter-undersøgelsen, at de ikke er bekendt med den nye netværksteknologi. Det kommer dog til at ændre sig. SD-WAN er forsat en forholdsvis ny teknologi i Danmark, mens den i USA er mere udbredt. Ifølge IDC vil markedet for SD-WAN i 2023 være 35 milliarder kroner, og andre analysevirksomheder forventer, at markedet vil vokse med op til 58 procent årligt.

På grund af de mange fordele forudser vi i GlobalConnect, at teknologien hurtigt vil vinde indpas i danske virksomheder. Mest attraktivt er det dog i en intelligent helhedsløsning, hvor SD-WAN-komponenter integreres med virksomhedens netværksforbindelse og cloudløsninger, fremfor blot at bygge SD-WAN oven på den eksisterende WAN-struktur, da det – trods de mange fordele ved den nye generation – kan føre til en kompliceret og omkostningstung løsning.

Netværket til fremtidens arbejdsplads er her allerede

 

Med en integreret SD-WAN-løsning kan brugeren overvåge og optimere hele netværket via et samlet dashboard, der blandt andet viser applikationsperformance i realtid og forbrug af båndbredde. Man kan på den baggrund forbedre brugeroplevelsen markant for kolleger og kunder, fx ved at prioritere datatrafik til videomøder.

Man kan også opsætte internet-breakouts med firewalls helt ud på de enkelte enheder, og dashboardet gør, at man ikke behøver lege detektiv, hvis noget ikke fungerer, som det skal. Rigtigt mange medarbejdere og chefer har det grundsyn på it-infrastruktur, at det er vigtigt, men måske lidt kedeligt. Det skal understøtte vores arbejde og fungere gnidningsfrit hele tiden. Virker det ikke upåklageligt, så peger pilen og en lang række af bandeord fluks direkte over mod it-afdelingen.

Effektiv, fleksibel, brugervenlig og velkørende it-infrastruktur er blevet langt mere afgørende den seneste tid, og derfor er der behov for at vælge løsninger, som forbedrer brugeroplevelserne, mindsker kompleksiteten, øger effektiviteten i it-afdelingen og fremtidssikrer it-arkitekturen.

Skal vi hjælpe med at løfte jeres netværk ind i fremtiden?