– IT-chefen anno 2021 er mere strategihaj end it-ekspert

Læsetid: 13 minutter.

Digitaliseringen af samfundet tog pludselig fart, da coronakrisen trykkede speederen i bund. For virksomheder er it ikke længere noget, der ’bare’ skal fungere og understøtte forretningen, men en essentiel del af selve forretningsstrategien – og det stiller helt nye krav til en moderne CIOs profil og involvering i den strategiske udvikling.

For bare 10 år siden sad en CIO hovedsageligt med ansvaret for virksomhedens infrastruktur, datacentre og it-systemer. Rollen havde et rent digitalt fokus og var typisk besat af en klassisk it-ekspert. Siden da har meget ændret sig i de største og mest fremsynede virksomheder.

Valg af it-løsninger er blevet et vanvittigt vigtigt forretningsvalg.

Louise Hahn

Valg af it-løsninger er ikke et nødvendigt onde, men det er blevet et vanvittigt vigtigt forretningsvalg. Direktionen og bestyrelsen bør i langt højere grad end tidligere involvere deres CIO i den strategiske forretningsudvikling, og det smitter helt naturligt af på, hvilken type CIO-profil, der er behov for i en moderne virksomhed.

Med andre ord så er it i dag ikke kun noget, der understøtter forretningen. Det er i højere grad blevet en forretningskritisk komponent og et benhårdt konkurrenceparameter. De fleste virksomheder sidder med langt flere kritiske processer end tidligere, og alting skal håndteres i realtid og ofte fra skyen. Nogle virksomheder kører stadig efter den gamle model og har derfor en stærkt centraliseret it-afdeling, men langt de fleste har forstået alvoren, hvorfor al it er smeltet sammen med forretningen.

En strategikyndig profil

De nye spilleregler stiller større krav til en CIO’s kvalifikationer, og det står efterhånden klart, at man i dag bør ansætte en helt anden type kandidat, end man typisk gjorde for blot få år siden. Evnen til at tænke taktisk og kommercielt vejer alt andet lige tungere end en it-teknisk baggrund. Infrastruktur og valg af it-systemer ligger ganske vist stadig på CIO’ens bord, men rollen kræver nu mere strategiske overvejelser, der skal flugte med virksomhedens overordnede strategi, når der eksempelvis skal købes nye it-systemer og træffes beslutninger omkring cloud, GDPR og trusler fra hackere – eksempelvis. Hvad enten vi taler om sikkerhed, infrastruktur eller applikationer gennemsyrer it moderne virksomheder og er i sidste ende en vigtig brik i forhold til at nå og indfri virksomhedens mål.

Det lyder måske simpelt nok, men fordi markedet for it-løsninger samtidig er eksploderet, kræver det et skarpt analytisk mindset at kunne holde overblikket. Det er kun blevet sværere at navigere i en stadig mere kompleks verden af applikationer, systemer, cloud- og open source-løsninger. Dertil kommer muligheder som outsourcing, licenser, leasing- og abonnementsløsninger, som kun gør arbejdet endnu mere kompliceret.

Risikoanalyse og et forkromet overblik

Det er vigtigt at understrege, at der ikke findes mange åbenlyst rigtige eller åbenlyst forkerte it-valg. Man skal således være opmærksom på, at de valg man træffer, vil være gode i nogle scenarier og mindre gode i andre. En klog CIO vil derfor altid foretage en risikovurdering og overveje, hvilke konsekvenser en given løsning vil have på virksomheden.

Bør man eksempelvis vælge at lægge et stort beløb up front, eller er det bedre at betale løbende for en it-løsning? Skal man vælge et anerkendt og afprøvet standardsystem, eller vil man kaste sig ud i egen udvikling baseret på open source? Hvilke konsekvenser vil disse valg have på længere sigt, hvis forretningen eksempelvis er nede i en time eller mere, og hvis der mistes data?

Disse er blot nogle af de spørgsmål, som en CIO skal kunne svare på, når der skal træffes beslutninger på it-området. Og det er vigtigt at forstå og overveje, hvordan hvert område harmonerer med forretningens samlede strategi.

Skal vi hjælpe jer med en it-løsning, der understøtter strategien?

Vi kan rådgive ud fra et generelt it-sikkerhedsperspektiv eller ud fra jeres it- og forretningsstrategi. Book et møde med GlobalConnects strategihaj og få et indblik i, hvordan det rette IT-setup kan understøtte jeres virksomhedsstrategi.