GlobalConnects bæredygtighedsmål godkendt af SBTi

Læsetid: 3 minutter.

GlobalConnects bæredygtighedsmål er blevet godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Målene betyder, at GlobalConnect forpligter sig til at reducere sin CO2-udledning med 42 procent.

“Dette er en vigtig milepæl for GlobalConnect. I 2022 øgede vi vores klimaambitioner med målet om at reducere udledningen i Scope 1, 2 og 3 frem til 2030. Vi arbejder målrettet på at reducere vores udledning af drivhusgasser. Vi vil måle vores emissioner og dermed øge vores forståelse af, hvor vores emissioner kommer fra,” siger Martin Lippert, CEO hos GlobalConnect

Fordi bæredygtighedsmålene nu er godkendt af SBTi, forpligter GlobalConnect sig til at reducere emissionerne i Scope 1 og 2, som er i tråd med FN’s ambitioner om at begrænse den globale opvarmning. GlobalConnect forpligter sig også til at udfase fossile brændstoffer i virksomhedens værdikæde ved at arbejde med Scope 3. Derudover accelererer koncernen også sine ambitioner om at være en attraktiv arbejdsplads og forretningspartner ved at koble GlobalConnect Groups nye bæredygtighedsmål til en større aftale om investeringslån.

“Bæredygtighedsmål må aldrig være bare ‘ord’. Tiltag er nødvendige, og derfor ser vi dette som et vigtigt og nødvendigt skridt i vores bæredygtighedsrejse. At være formelt en del af Science Based Target-initiativet er ikke kun vigtigt for os som virksomhed i dag, men også for den virksomhed, vi ønsker at blive i fremtiden. Det går også hånd i hånd med vores bæredygtighedsrelaterede låneaftale, som viser, at vi sætter handling bag vores ord,” siger Sofia Lisa Dinesen, SVP of Strategy, M&A and Sustainability hos GlobalConnect

De vigtigste SBTi-mål for GlobalConnect er som følger:

– Scope 1: Absolut gradvis reduktion på 42 procent i 2030

– Scope 2: 100 procent vedvarende el hvert år

– Scope 3: Absolut gradvis reduktion på 25 procent i 2030

*) se Definitioner af Scope 1, 2 og 3 nedenfor

Da 98 procent af GlobalConnects emissioner falder inden for Scope 3, er den samlede reduktion tæt på 25 procent. Det betyder en reduktion på cirka 19.700 tons CO2 årligt frem til 2030 – eksklusiv virksomhedens vækst.

Reduktionen svarer til 3.833 husstandes elforbrug i løbet af et år ifølge EPA (Environmental Protection Agency). For flere sammenligninger, se Greenhouse Gas Equivalencies Calculator by EPA: https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator#results

 

*) Definitioner af Scope 1, 2 og 3:

 

Scope 1 emissioner

Scope 1 dækker emissioner fra kilder, som en organisation direkte ejer eller kontrollerer – for eksempel fra afbrænding af brændstof i vores bilflåde (hvis de ikke er elektriske).

 

Scope 2 emissioner

Scope 2 er emissioner, som en virksomhed forårsager indirekte og kommer fra, hvor den energi, den køber og bruger, produceres. For eksempel er emissioner forårsaget af produktionen af ​​elektricitet, som vi bruger i vores bygninger, inkluderet i dette omfang.

 

Scope 3 emissioner

Scope 3 omfatter emissioner, der ikke er produceret af virksomheden selv og ikke er et resultat af aktiviteter fra aktiver, der ejes eller kontrolleres af virksomheden. Det handler om udledninger af dem, som virksomheden indirekte er ansvarlig for i værdikæden. Et eksempel på dette er, når vi køber, bruger og bortskaffer produkter fra leverandører. Scope 3-emissioner inkluderer alle kilder, der ikke er inden for Scope 1 og 2.

 

Sofia Lisa Dinesen, Director of Sustainability, Executive Advisory & CEO office

 

Om GlobalConnect

GlobalConnect er en af ​​de førende udbydere af digital infrastruktur og datakommunikation i Nordeuropa. Koncernen leverer fiber til private husholdninger og netværksløsninger til virksomheder. GlobalConnects infrastruktur består af 155.000 kilometer fibernet og 35.000 kvadratmeter datacenterplads i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Finland. GlobalConnect har cirka 1.900 ansatte, 30.000 erhvervskunder og forbinder mere end 750.000 private husstande til fiberbaseret bredbånd.

GlobalConnect er resultatet af fusioner mellem Broadnet, GlobalConnect og IP-Only i 2019 og 2020.