GlobalConnect og IP-Only tager sikkerhedsforbehold for at håndtere Corona-udbruddet

Læsetid: 2 minutter.

 

GlobalConnect/IP-Only har implementeret tydelige foranstaltninger for at bidrage til at begrænse spredningen af Coronavirus i denne ekstremt alvorlige situation samtidig med, at vi også bevarer vores samfundskritiske infrastruktur på tværs af de markeder, hvor vi opererer; Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Finland.

Vi har øget niveauet af beredskab og aktiveret en Crisis Management-organisation for at begrænse spredningen af virussen og sikre sundhed og sikkerhed for vores medarbejdere, kunder og partnere.

Vi kan forsikre jer om, at vi har taget alle nødvendige og mulige forholdsregler for at sikre forsat drift af vores netværk og services og samtidig bevare sikkerhed og velbefindende for vores medarbejdere og partnere. Derudover vil vi sikre, at vi fortsat handler transparent.

Flere teams er blevet etableret for at overvåge situationen nøje – ét på koncernniveau og ét for hver af de lokale afdelinger. I disse teams afholdes daglige møder med klar indsigt i virksomhedens driftsperformance ved løbende at overvåde risikoeksponeringen. Vores topledelse (Executive Leadership Team) afholder også daglige møder for at overvåge situationen og tage eventuelle forebyggende beslutninger eller handlinger.

 

Følgende foranstaltninger er blevet foretaget for at sikre fortsat drift for vores kunder og partnere:

 

Vi fortsætter med løbende at overvåge situationen for COVID-19 og vil introducere yderligere foranstaltninger, hvis situationen udvikler sig, og risikoen for smitte øges.