GlobalConnect forpligter sig til klimainitiativet Science Based Targets

Læsetid: 2 minutter.

Som endnu et skridt i en ambitiøs klimastrategi har GlobalConnect tilsluttet sig det internationalt anerkendte klimainitiativ Science Based Targets. GlobalConnect forpligter sig dermed til at fastsætte reduktionsmål på tværs af hele virksomheden.

 

I kølvandet på en række milepæle inden for bæredygtighed har GlobalConnect nu tilsluttet sig Science Based Targets (SBTi). Det globale klimainitiativ arbejder for at sikre en videnskabeligt baseret reduktion af virksomheders udledning af drivhusgasser.

Det betyder, at GlobalConnect Group forpligter sig til at reducere sine udledninger af drivhusgasser, både de direkte (scope 1) og de indirekte (scope 2) i overensstemmelse med FN’s mål om at begrænse den globale opvarmning.

Samtidig forpligter GlobalConnect sig til at arbejde for at reducere udledninger i hele virksomhedens forsyningskæde (scope 3). Målsætningerne skal nu godkendes af SBTi.

Tidligere i år har GlobalConnect bl.a. tilmeldt sig FN’s Global Compact program, udgivet sin første års- og bæredygtighedsrapport og er blevet digital partner i Ørsted+ATP konsortiet i buddet om etableringen af Nordsøens Energiø.

”At indsende vores første Science Based Targets er endnu en vigtig milepæl i vores ambitiøse bæredygtighedsprogram. Vi har brugt grøn vedvarende energi i vores drift i en årrække, og nu bevæger vi os ind i klimaorienteret reduktionsarbejde i en ny dimension og sikrer, at GlobalConnect er en del af den globale løsning,” siger Martin Lippert, CEO i GlobalConnect Group.

Om Science Based Targets-initiativet

Science Based Targets-initiativet (SBTi) gør det muligt for virksomheder at sætte ambitiøse mål for at reducere deres emissioner af drivhusgasser i overensstemmelse med den seneste klimaforskning.

Initiativet er fokuseret på at få virksomheder over hele verden til at halvere emissionerne før 2030 og opnå net-zero-emissioner inden 2050.

SBTi er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF).

SBTi definerer og fremmer best practice ift. reduktioner af drivhusgasudledninger med baggrund i klimaforskningen og tilbyder ressourcer og rådgivning samt vurderer og godkender virksomheders reduktionsmål.

www.sciencebasedtargets.org