Vi opgraderer jeres løsning

Et stærkt og professionelt digitalt fundament gør det muligt at udnytte de mange forretningsmuligheder, som øget digitalisering giver, og vi sætter en ære i at sikre, at I har de optimale forudsætninger for at udvikle forretningen.

Derfor skruer vi fra 1. juli 2024 markant op for hastigheden på jeres forbindelse, så I fremover har et stærkt, stabilt og professionelt netværk med en maksimal hastighed på 1000/1000 Mbps.

Har du spørgsmål til ændringen? Find svar på de mest almindelige spørgsmål her

Opgradering & vilkår

Vi sætter en ære i at sikre, at I har de optimale forudsætninger for at udvikle jeres forretning. Behovet for dataudveksling stiger konstant, og det stiller store krav til netværket. Derfor opgraderer vi jeres løsning, så I fremover får et endnu stærkere, professionelt netværk.

I får nu et netværk med en maksimal hastighed op til 1000/1000 Mbps. Derudover får I en serviceaftale, der giver jer 24/7 fejlretning, hvis jeres forbindelse mod forventning skulle være ramt af nedbrud.

I får også mulighed for at tage jeres aftale med uden flytterelaterede engangsomkostninger, hvis I en dag får behov for at flytte jeres virksomhed (gratis flytning gælder til lokationer, hvor vi eller én af vores samarbejdspartnere i forvejen leverer dedikeret erhvervsfiber).

I kan desuden én gang sætte jeres aftale og betalinger i bero i op til 3 måneder, hvis behovet opstår i forbindelse med f.eks. flytning.

Mange virksomheder har forbindelser, hvor hastigheden i perioder ikke er høj nok til at dække behovet. Hvis det også er tilfældet hos jer, vil I kunne mærke en forskel efter opgraderingen.

Skulle jeres forbindelse blive ramt af nedbrud, vil I desuden kunne få hjælp døgnet rundt. Ofte behøver I slet ikke give os besked, vi finder og udbedrer i de fleste tilfælde selv fejlen uanset dag i ugen og tid på døgnet.

Nej, I behøver ikke at foretage jer noget. Opgraderingen træder i kraft d. 1. juli 2024, og vi sørger for det hele.

Udover opgraderingen af din løsning tilbyder vi også én gratis flytning af din forbindelse, hvis I flytter til en lokation, hvor GlobalConnect eller én vores samarbejdspartnere i forvejen leverer dedikeret erhvervsfiber.

Når I står foran en flytning, skal I kontakte jeres Account Manager, hvorefter vi afklarer, om jeres nye adresse er omfattet. Flere end 80.000 virksomhedsadresser er allerede omfattet, og listen vokser løbende.

Det fungerer sådan, at I på forhånd giver os besked om en periode på op til 3 sammenhængende måneder, hvor I ikke forventer at skulle bruge hverken internet eller serviceaftale fra os. Denne periode, som f.eks. kan forekomme ved overgangen mellem gammel og ny lokation i forbindelse med en flytning, vil I ikke skulle betale abonnement for.

Aftale, pris & Betalingsservice

Ja – det kan I. I skal bare give os besked inden den dato ved at ringe på 38 40 16 00 indenfor den tidsfrist, som er nævnt i det tilsendte brev eller e-mail. Så sørger vi for, at jeres løsning hos os ikke opgraderes, og jeres pris forbliver uændret.

Ja – det kan I. Men I kan også vælge at jeres aftale, præcis som den er i dag.

Det er desværre ikke gratis for os at levere en endnu bedre løsning til jer. Derfor tilpasser vi prisen til den løsning, vi opgraderer jer til.

Husk i den forbindelse, at I har mulighed for at få 100 kr. i rabat på jeres månedlige pris, hvis I tilmelder jeres betalinger til GlobalConnect til Betalingsservice.

I kender med garanti Betalingsservice fra andre leverandøraftaler og/eller fra privaten og ved derfor, at Betalingsservice sikrer, at jeres betalinger altid sker til tiden, uanset om I/den bogholderiansvarlige i jeres virksomhed holder ferie eller har travlt med andre gøremål.

Da Betalingsservice tilmed letter vores håndtering af jeres indbetalinger, vil vi gerne give en rabat på 100 kr. pr. måned. Husk dog, at det koster 9,75 kr. pr. betaling, når du betaler via Betalingsservice.

Så får I automatisk fratrukket 100 kr. fra den pris, der er nævnt i brevet til jer.

Det gør I via Netbank. I kan finde alle de nødvendige oplysninger på jeres kommende regninger fra GlobalConnect.

Nej. Derfor giver vi jer god tid til at overveje, om I vil beholde jeres nuværende løsning og pris fremfor væsentligt forøget hastighed og fejlretning 24/7.

I kan læse mere om den serviceaftale (Service Level Agreement), der sikrer jer 24/7 overvågning og fejlretning i denne beskrivelse. I praksis vil det være det niveau, vi kalder for Silver24, medmindre I tilkøber redundansmekanisme og (delvis) diversitet. I det tilfælde vil det i stedet være Gold24.

Har du andre spørgsmål?

Ring til os på +45 38 40 16 00